PAYDAŞLARIN BAĞIMSIZ DENETİME BAKIŞLARI KONULU PANEL DÜZENLENDİ.

PAYDAŞLARIN BAĞIMSIZ DENETİME BAKIŞLARI” KONULU PANEL DÜZENLENDİ.

Vektör Bağımsız Denetim A.Ş. ve VRT Akademi tarafından Ankara’da “Paydaşların Bağımsız Denetime Bakışı konulu paneli düzenlendi.

8 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara Ticaret Odası Salonunda Saat 09:30-13:30 arasında düzenlenen Panele, Bağımsız Denetimin paydaşlarını temsilen yetkililer katıldı ve Bağımsız Denetimin amacı, kimleri kapsadığı, ekonomik hayata ve şirketlere yararları, kapsama girdiği halde denetim yaptırmayanların karşılaşacağı sorunlar ve haklarında uygulanacak müeyyideler gibi konuları konuşuldu. Panelistler; aynı zamanda paydaşlar ve Bağımsız denetimin tarafları olarak temsil ettikleri grupların  beklentilerini, görüş ve önerilerini ifade ettiler.

Panel, Vektör Bağımsız Denetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Namık Özyılmaz, VTR Akademi Yetkilisi Mehmet Okkalı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve TURMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker’in açış konuşmaları ile başladı.    

Oturum Başkanlığını TURMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker yaptığı 1. Oturumda Akademisyen Dr. Engin Ergüden ve İÇASİFED Genel Başkanı Mehmet Akyürek, 2. Oturuma İse Bağımsız Sorumlu Denetçi Saliha Gökkaya ve KGK İnceleme Dairesi Başkanı Mehmet Şirin katıldılar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vektör Bağımsız Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Denetçi ve YMM Namık Özyılmaz “Bağımsız Denetim, Denetim standartlarında öngörülen denetim teknikleri uygulanarak defter, kayıt ve belgelerin denetlenmesi, değerlendirilmesi ve rapora bağlanmasıdır.  BKK ile Yıllık ciro, aktif toplamı ve çalışan sayısını ve  mevzuatta  belirlenen diğer hadleri aşan şirketler ile KAYİK ‘ler Bağımsız Denetim yaptırmak zorundadır. Yine risk sınırı 100 milyon ve üzerinde olan gurupların bankalara Bağımsız Denetim raporu sunmaları şarttır. Denetim yaptırmak zorunda olduğu halde yaptırmayan şirketler, TTK göre; yönetim kurulunu seçemez, şirket yöneticilerini ibra edemez, Kâr dağıtamaz, Sermaye artışı ve azalışı yapamaz. Bu bakımdan Bağımsız denetim konusu önemlidir ve önemi her geçen gün artmaktadır “ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü “Sermaye şirketleri, Bankalar ve Faizsiz Finans kurumları, Şirket Yetkilileri, Çalışanları, Ortaklıkları, Kamu kuruluşları, Bağımsız Denetçiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu  Gözetimi  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) gibi Bağımsız denetimi yaptıran, yapan, raporu denetleyen, rapordan istifade eden olmak üzere Bağımsız Denetimin pek çok paydaşı bulunmaktadır. Bu panelde paydaşlar Bağımsız denetim konusundaki görüş ve önerilerini ortaya koyacaklar.” dedi.

VRT Akademi adına  Mehmet Okkalı ise şunları söyledi. “ VTR Akademi olarak Bağımsız Denetçilerin eğitimi ile ilgili eğitimler, panel ve sempozyumlar düzenlemekteyiz. Bildiği gibi Bağımsız Denetim, mevzuatımıza yeni giren ve sürekli değişikliğe uğrayan bir konudur. Bağımsız denetim çok ciddi uzmanlık ve tecrübe birikimi gerektiren bir çalışmadır. Bu nedenle Bağımsız Denetçilerin denetim konusunda kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. KGK düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak Bağımsız Denetim Şirketlerinin çalışmalarını sürekli denetlemektedir. KGK denetimleri sonucunda, denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler için  maddi  cezaları da  içeren ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bağımsız Denetçinin  hazırladığı bağımsız denetim raporunun hatalı olması halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan şirketle birlikte  müteselsil sorumluluğu  bulunmaktadır.

Bu nedenle bağımsız denetçilerin mevzuata ve uygulamaya tam hakim olmaları gerekmekte, sürekli eğitime ihtiyaçları bulunmaktadır. VTR Akademi olarak bu ihtiyacın bir kısmını imkanlarımız ölçüsünde  en kaliteli şekilde  karşılamaya çalışıyoruz.

Düzenlediğimiz bu panelde Bağımsız denetim paydaşlarca her yönü ile ele alınacaktır. Panelin, başta Bağımsız Denetçiler, Akademisyenler, İşverenler ve KGK  olmak üzere  paydaşlara yararlı olacağı kanaatindeyim. Panelimize dileyen herkes katılabilir. Panelimize katılan Bağımsız Denetçiler 2 Eğitim kredisi alacaktır.” dedi.