Hukuk

  • Ticaret Hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlık
  • Vergi hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlık
  • Vergi ihtilaflarının çözülmesi ve vergi ile ilgili diğer konular
  • Firmaların hisse senetlerinin halka arzı sürecinde due diligence raporlarının hazırlanması