Denetim

1- Bağımsız Denetim

zorunlu bağımsız denetim hizmetlerini, Türkiye ve uluslararası muhasebe ve denetim standartlarına uygun bir biçimde yürütüyoruz. Finansal tablo kullanıcılarına doğru, kaliteli ve güvenilir bilgi sunmaktayız.

2- İç Denetim

Firmaların iç kontrol biriminin işleyişine ilişkin sorunların tespiti, sistemin revize edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunulması amacıyla firmaların iç kontrol birimlerinin denetimi yapılmaktadır.

3- Sistem ve Süreç Denetimi

Firmaların iç ve dış veri ve iş akışının etkinliğinin denetimidir. Firmaların iş akışının etkinleştirilmesi ve bu yolla verimliliğin ve iş süratinin artırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

4- T.C. Merkez Bankası Mevzuatı Sebebiyle Yapılan Denetimler

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında yapılan denetimler.

5- Güvence Denetimi

Bağımsız denetim ve sınırlı denetim dışında bilgi teknolojileri, sürdürülebilirlik raporları, konkordato ön projelerinin gerçekleşebilirliği gibi çok çeşitli konularda hizmet talep eden işletmelere makul güvence sunan güvence denetimleri yapmaktayız.

6- Hile Denetimi

İşletmelerin mali tablolarında, raporlarında, iç kontrol sistemlerinde ve iş süreçlerinde karşılaşılabilecek hata ve hile kaynaklı risklerin tespitine ilişkin tüm sistemin ya da belirli bir konunun denetimini kapsamaktadır.

7- Ciro Denetimi

Yurtdışı merkezli franchise veren zincir restorantların, Alışveriş merkezi yönetimi, veya sahipleri ile ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde bildirdiği cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması ve bunun sonucunda da eksik veya hatalı kira ödemesinin önlenmesi denetimidir.