Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetime tabi olan firmaların belirlenmesi yetkisi Türk Ticaret Kanunu ile Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Denetime tabi olan firmaların tabi olacağı kıstaslar Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilebilmektedir. Firmaların, bağımsız denetime tabi olup olmadıklarını her yıl kontrol etmeleri gerekmektedir.

Bağımsız Denetim:

  • İşletme kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tespit eder.
  • İşletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu araştırı, uygunsuzluk varsa düzeltir.
  •  İşletme yönetimi ve işletme çalışanlarının sahtekarlık yapma eğilimlerinin azalmasına yardımcı olur.
  •  Denetlenmiş finansal tablolar vergi beyannamelerinin temelini oluşturacağından, bu tabloların güvenilirliğini arttıracağından devlet tarafından yapılacak bir vergi denetiminin riskini azaltır.
  •  Denetlenmiş finansal tablolar işletme yöneticilerinin alacağı kararlara ışık tutar.
  •  Finansal tablo ve raporlar üzerinde analiz yaparak, işletmenin ekonomik durumunu yetkili mercilere tam ve güvenilir olarak aktarır. Bu durum, işletmenin kredibilitesini arttırır.
  •  İşletme yönetimi ve çalışanlarının yaptıkları faaliyetlere yardımcı olarak, bu faaliyetlerin etkinliğini arttırır.
  •  İç kontrol sisteminin etkinliğini sağlar.