Eğitim

  • BOBİ FRS
  • UFRS
  • Vergi Riski Eğitimi
  • Muhasebe Risklerine Yönelik Eğitim
  • Hile Denetimi Eğitimi
  • Adli Muhasebe
  • Finansal Tablo Hazırlama Eğitimi
  • Mali Tablo Hazırlama Eğitimi
  • İç Denetim Eğitimi
  • Raporlama Teknikleri