Danışmanlık

1- Şirket Tasfiye İşlemleri ve İflas, Konkordato Danışmanlığı

2- Şirket Birleşmeleri, Satın Almalar, Due Diligence Şirket Değerlemeleri ve Yenden Yapılanmaları

Şirket birleşmeleri, satın almalar ve şirket değerlemeleri konularındaki danışmanlık hizmetlerimiz şöyle sıralanabilir:

  • Şirketinizin değerinin tespiti, Net Aktif Değer Yöntemi, İskonto Edilmiş Nakit Akımları Yöntemi, Fiyat Kazanç Oranı Yöntemi ve diğer yöntemlere göre şirket değerlemeleri, due diligence raporu düzenlenmesi.
  • Şirketin değerini etkileyen temel unsurların tespiti.
  • Şirket birleşme ve satın almalarının şirketinize kattığı değerin ölçülmesi.
  • Şirket satın alma ve satış işlemlerinin yarattığı riskler ve fırsatların tespiti.
  • Birleşme veya satın alma işlemlerinde şirketleri uzun vadeli başarıya ulaştıracak faktörlerin araştırılması.

3- Strateji ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

  • Şirketlerin temel etkinliklerinin verimliliğinin artırılması,
  • Satış ve pazarlama süreçlerinin analiz edilerek etkinliğinin artırılması,
  • Gelirlerin artırılması için müşterilerle sürdürülebilir ve karlı ilişkiler geliştirilmesi,
  • Hizmet sağlama yetkinliğinin artırılması,
  • Teknolojik altyapının operasyonları ve iş süreçlerini destekleyip desteklemediği konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

4- Halka Arz İşlemleri

Halka arz sürecinin; işletme sahiplerine ve yönetime danışmanlık yapma ya da görüş sunma ve halka arz izahnamesindeki finansal bilgileri doğrulama aşamalarında bağımsız denetçi olarak hizmet sunmaktayız.

Halka arz sürecinde; yatırım bankaları, hukuk şirketleri, denetçiler, mali müşavirler ve sürece dahil olan diğer taraflarla koordinasyon içinde çalışmaktayız.

Halka arzın hangi piyasada yapılacağı, hazırlık aşaması ve halka arzla ilgili hukuki hizmetler danışmanlık yaptığımız konular arasındadır.

Hangi piyasanın size uygun olduğunu ve hangi düzenlemelere ve piyasa uygulamalarına uymanız gerektiğini anlamak, uzmanlardan oluşan bir ekip kurmak, işlemlerin sonuçlandırılması için zaman çizelgesi hazırlamak, finansal kayıtlarınız bölünme, yeniden yapılandırma ya da muhasebe politikalarındaki değişikliklerden etkilenmişse, bunu nasıl sunacağınız konusunda plan yapmak, proje yöneticisi tayin etmek aşamalarında yanınızda oluyoruz.

5- UFRS ve BOBİ FRS’ye Göre Raporlama

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları KGK tarafından yayınlanmıştır. Bu standartlar, Tek Düzen Hesap Planına göre, işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tabloların düzenlenmesi konularında yenilikler getirmektedir. Firmaların kayıt düzenlerinin ve mali tabloların uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesinde firmalara yardımcı olmakta, bu konuda eğitimler düzenlemekte ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

6- Finansal ve Operasyonel Risk Yönetimi

İşletmelerin risk yönetim sistemlerini kurmaya yardımcı oluyoruz. İşletmeler finansal ve operasyonel risklerini tanımlamak, kontrol atına almak ve yönetmek zorundadırlar. Aksi halde işletme beklenmedik olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir. Dalgalanan ve şartları sürekli değişen piyasalarda İşletmelerin karşı karşıya olduğu finansal risklerin ve iş süreçleri sırasında ortaya çıkan operasyonel, yani iş yapma şekil ve alışkanlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve risklerin gerçekleşmesini engelleyecek önlemlerin alınmasını sağlayacak risk yönetim sistemlerinin kurulması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

7- Yatırım, Teşvik, Hibe ve Dış Ticaret İşlemleri

Yatırımlara teşvik ve hibe desteği mevzuatını yakından takip etmekte, teşvik veya hibe almak isteyen firmalara, yatırımları için en uygun destek modelini tespit etmekteyiz.

Teşvik Belgesi almakta, vergi, sigorta, faiz desteği gibi teşvik uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Avrupa Birliği ve ulusal kaynaklı hibe destekleri için proje hazırlamakta ve yatırımın gerçekleştirilmesi sürecinde firmalara yardımcı olmaktayız.

Yurt dışına yatırım yapacak, yurt dışından fon sağlayacak firmalara danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.

İthalat, ihracat, gümrük ve kambiyo işlemleri gibi bütün dış ticaret konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.