Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Sonuçları

Bağımsız denetime tabi olduğu halde yaptırmayan şirket TTK 397.maddeye göre:

  • Kar dağıtamaz,
  • Sermaye artıramaz,
  • Sermaye azaltamaz,
  • Fon sağlayan şirketler ( Kredi verenler vb ) kredi kararını verebilmek için firmanın bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını talep ederler. Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar verilmezse kredi alınamaz. Mali tabloları Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir onaylayamaz.
  • Firmanın bağımsız denetime tabi olmasına karşın herhangi bir bağımsız denetçi ile anlaşılmamasından doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumludur.
  • Kamu ihalelerinin çoğunda bağımsız denetim raporu sunmayan şirketler katılamaz.
  • Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda Türk Ticaret Kanunun 562. maddesinin 12. bendi şirket yönetim kurulu üyeleri adli para cezası ile cezalandırılır.