Denetim ve Danışman Kadromuz

Mehmet KARABACAK

Mehmet KarabacakYeminli Mali Müşavir Mehmet KARABACAK 1958 yılında Tokat ili Niksar ilçesinde doğdu. 1980 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi) Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Maliye Bölümünden mezun oldu. 1976-1980 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Vergi Uzmanı, 1980-1985 yılları arasında Maliye Bakanlığı Samsun Defterdarlığı bünyesinde Vergi Kontrol Memuru, olarak görevlerde bulundu. 1985 yılında Kamu görevinden ayrıldı ve 1985-1994 yılları arasında Samsun’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak, 1994 yılında Yeminli Mali Müşavir oldu ve aynı yılın Haziran ayından itibaren Samsunda bulunan Yorum Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketinin ortağı olarak Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam etmektedir. Evli üç çocuk babasıdır. Şirketimizde Samsun Şube Müdürü ve Sorumlu Denetçi olarak görev almaktadır.

Turgut BERKKAN

1969 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli bankalarda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptı. Uluslararası döviz piyasalarında çalıştı ve özel sektörde çeşitli firmalarda Finans Müdürlüğü yaptı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, Şirketimizde Sorumlu Denetçi olarak görev almaktadır.

Taştan SEÇER

Taştan SEÇER , 1977 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun oldu. ‘’Konut Sektöründe Kdv Uygulamalarında Özellikli Durumlar ‘’ Konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2012 Yılında Sermaye Piyasası Kurulundan Bağımsız Denetçi Yetkisi Aldı. 2002-2015 yıllarında Erzurum’da Mali Müşavirlik Yaptı. 2016 Mart ayından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Şirketimizde Bağımsız Denetçi olarak görev almaktadır.

Seyit BAYRAKTAR

1966 Yılında Samsun’da doğdu. İlk ,Orta ve Lise tahsilini Samsun’da tamamladı. 1989 Yılında Anadolu Ünv.İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.1989-1993 Yılları arasında Özel Sektörde Mali Müşavir, Mali İşler Müdürü olarak Muhasebe ve Finans bölümünün sevk ve idarelerinin yönetiminde görev aldı. Aynı Zamanda 1990 Yılında Mali Müşavirlik ofisi açarak kısmi olarak olsa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak bağımsız çalışmaya başladı.30 Yıla yakın süredir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetimi sürdürmektedir. Şirketimizde Bağımsız Denetçi olarak görev almaktadır.

G. Meral DALKILIÇ

G. Meral Dalkılıç1974 Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat bölümünden mezun oldu. 1998-2017 yılları arasında SMMM olarak bağımsız büro faaliyetinde bulundu. 2016 yılında KGK Bağımsız Denetçi lisansını aldı. 2017 yılında YMM ünvanını aldı. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Muhasebe ve Finansman bölümünde doktora yapmaktadır. Şirketimizde Denetçi olarak görev almaktadır.

Yağızhan Ahmet AVCI

Yağızhan Ahmet AVCI 1992 yılında Ankara’da doğdu. Eğitim öğretim hayatına liseden sonra yurtdışında devam etti. 2019 yılında Dış Ticaret ve 2020 yılında Anadolu Üniversitesinin Maliye bölümlerinden mezun oldu. 2023 yılında Hacettepe Üniversitesi Finansal Yönetim yüksek lisans okudu ve mezun oldu. Gazi Üniversitesi İşletme öğrencisi olup eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Gencer Burak BOZKURT

Gencer Burak BOZKURT 1989 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Batıkent Lisesi’ni, 2012 yılında T.C. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi.

2022 Aralık ayında Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ailesine katılmıştır.
2022 yılından beri Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirlik (TÜRMOB) lisansına sahiptir. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Tuğçe KAZAKLI

1991 yılında Ankara’da doğdu. 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ’nden mezun oldu. Çankaya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yaptı. Toefl 2020 ve Ielts 2022 İngilizce sertifikaya sahiptir. Şirketimizde İdari ve Mali bölümüyle ilgilenmekte olup, Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Süleyman SALMAN

1997 yılında Ankara'da doğdu. 2021 yılında Kırıkkale Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun oldu. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Gülşen YAĞCI

Avukat Gülşen Yağcı 1983 yılında Isparta’da doğdu. 2006 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Ayrıca aynı üniversitede Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006 – 2007 yılları arası stajyerlik döneminden sonra ASIR HUKUK BÜROSU’nu kurdu. Halen serbest avukatlık yapmaktadır. Şirketimizin hukuk bölümünde danışman olarak görev almaktadır.