Denetim ve Danışman Kadromuz

Mehmet KARABACAK / Sorumlu Denetçi

Mehmet Karabacak1958 yılında Tokat ili Niksar ilçesinde doğdu. 1980 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi) Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Maliye Bölümünden mezun oldu. 1976-1980 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Vergi Uzmanı, 1980-1985 yılları arasında Maliye Bakanlığı Samsun Defterdarlığı bünyesinde Vergi Kontrol Memuru olarak görevlerde bulundu. 1985 yılında Kamu görevinden ayrıldı ve 1985-1994 yılları arasında Samsun’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yaptı. 1994 yılında Yeminli Mali Müşavir oldu ve aynı yılın haziran ayından itibaren Samsun’da bulunan Yorum Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketinin ortağı olarak Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam etmektedir. Evli üç çocuk babasıdır. Şirketimizde Samsun Şube Müdürü ve Sorumlu Denetçi olarak görev almaktadır.

Turgut BERKKAN / Sorumlu Denetçi

1969 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli bankalarda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptı. Uluslararası döviz piyasalarında çalıştı ve özel sektörde çeşitli firmalarda Finans Müdürlüğü yaptı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, Şirketimizde Sorumlu Denetçi olarak görev almaktadır.

G. Meral DALKILIÇ / Sorumlu Denetçi

G. Meral Dalkılıç1974 Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat bölümünden mezun oldu. 1998-2017 yılları arasında SMMM olarak bağımsız büro faaliyetinde bulundu. 2016 yılında KGK Bağımsız Denetçi lisansını aldı. 2017 yılında Yeminli Mali Müşavir unvanını aldı. Şirketimizde Sorumlu Denetçi olarak görev almaktadır.

Taştan SEÇER / Denetçi

1977 yılında Erzincan-Tercan’da doğdu. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun oldu. ‘’Konut Sektöründe Kdv Uygulamalarında Özellikli Durumlar ‘’ Konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2012 Yılında Sermaye Piyasası Kurulundan Bağımsız Denetçi Yetkisi Aldı. 2002-2015 yıllarında Erzurum’da Mali Müşavirlik Yaptı. 2016 Mart ayından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Şirketimizde Bağımsız Denetçi olarak görev almaktadır.

Seyit BAYRAKTAR / Denetçi

1966 Yılında Samsun’da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Samsun’da tamamladı. 1989 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1989-1993 Yılları arasında Özel Sektörde Mali Müşavir ve Mali İşler Müdürü olarak Muhasebe ve Finans bölümünün sevk ve idarelerinin yönetiminde görev aldı. Aynı Zamanda 1990 Yılında Mali Müşavirlik ofisi açarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. 30 Yıla yakın süredir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. Şirketimizde Bağımsız Denetçi olarak görev almaktadır.

Gencer Burak BOZKURT

1989 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Batıkent Lisesi’ni, 2012 yılında T.C. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. 2022 yılından beri Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirlik (TÜRMOB) lisansına sahiptir. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır. 2022 Aralık ayında Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ailesine katılmıştır.

Hilâl DABAKOĞLU

1988 yılında Tokat’ta doğdu. 2022 Aralık ayında Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ailesine katılmıştır. 2023 yılından beri Serbest Muhasebesi ve Mali Müşavirlik (TÜRMOB) lisansına sahiptir. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Süleyman SALMAN

1997 yılında Ankara'da doğdu. 2021 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. SMMM Stajını kazandıktan kısa bir süre sonra Vektör ailesine katılmıştır. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Merve ELÇİ

1996 yılında Ankara’da doğdu. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünden, Maliye bölümünde yan dal programını tamamlayarak mezun oldu. 2022 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye (İngilizce) bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İstanbul Üniversitesi Adalet bölümlerinden de mezundur. Erciyes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Şirketimizde Aralık 2022’den beri Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.”

Cahit Orçun YAZICI

1995 yılında Ankara'da doğdu. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Mart 2023'te Vektör ailesine katılmıştır. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Burak Çağrı ÖZKAN

Burak Çağrı ÖZKAN 1991 yılında Zonguldak’ta doğdu. Akdeniz üniversitesi işletme fakültesi ekonomi ve finans bölümünden mezun oldu. SMMM Stajını kazandıktan kısa bir süre sonra Vektör ailesine katılmıştır. Şirketimizde Denetçi Yardımcısı olarak görev almaktadır.