Bağımsız Denetim yaptırmak zorunlu mu ?

Türkiye’de, tek tek ya da grup firmaları toplamı olarak, belirlenen Aktif Toplamı, Net Satış Hasılatı ve Çalışan Sayısı kriterlerinden en az ikisini sağlayan işletmeler bağımsız denetime tabidir. 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu kriterler şöyle belirlenmiştir.

Aktif Toplamı : 50 milyon TL ve üstü
Yıllık Net Satış Hasılatı : 100 milyon TL ve üstü
Çalışan Sayısı : 200 ve üstü

Bağımsız denetime tabi olma şartı belirlenirken, bağımsız denetimi yapılacak yıldan önceki iki yılın mali tabloları esas alınmaktadır. 2015 yılında bağımsız denetime tabi olacak firmalar belirlenirken 2013 ve 2014 yılları mali tabloları esas alınmaktadır. 2013 ve 2014 yıllarında üst üste iki yıl yukarıdaki 3 kriterden en az herhangi ikisini sağlayan şirketler 2015 yılında bağımsız denetime tabi olmaktadır.