Yasal zorunluluk dışında neden bağımsız denetim yaptırılır?

Firmalar sadece yasal zorunluluk nedeniyle yıllık rutin bağımsız denetim yaptırmazlar. Yurt içinden veya dışından fon sağlamak için firmalar bağımsız denetime ihtiyaç duyabilirler. Çünkü kredi verenler kredi vermek için firmaların bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını talep ederler.

Şirket birleşmelerinde ya da satın almalarında, sağlıklı karar verebilmek için, birleşen ya da satın alınan şirketin mali tablolarının bağımsız denetimden geçmesi istenir.

Halka arzlarda halka arz edilecek firmanın mali tablolarının bağımsız denetimi yapılır.

Bunların dışında; ortaklara, yatırımcılara ya da yöneticilere mali tabloların tamamı, bir kısmı ya da bazı hesaplar hakkında bilgi vermek için özel amaçlı denetimler de yapılabilir.